0850 441 44 55 ArabicEnglishFrenchGermanRussianTurkish
Asansörlerde Apartman Yöneticisinin Hukuki Sorumluluğu - Lotos Elevator & Escalator

Asansörlerde Apartman Yöneticisinin Hukuki Sorumluluğu

Asansörlerde Apartman Yöneticisinin Hukuki Sorumluluğu

Asansörlerde Apartman Yöneticisinin Hukuki Sorumluluğu

Binalarda kollektif bakım ve onarımın yapılması için bina sakinlerince oylaması ile bina yöneticisi yani bina sorumlusu atanır. Özellikle yasal olan bakım ve onarım işlerinde kanunlar bu konuda bina yöneticilerine yani apartman yöneticisine bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu kapsamda kanunda belirtilen bakım ve onarım işlerinin bina yöneticisi yada bina sorumlusu tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Asansör bakım ve onarımlarının bina yöneticisi veya bina sorumlusu tarafından yaptırılması gereken işlemler yasalarda açıkça belirtilmiştir.


BİNA YÖNETİCİSİNİN SORUMLULUĞU (7.Bölüm 22.Madde)


Bina sorumlusu, asansörün, bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacı ile ayda bir defa düzenli bakımını ve onarımını bu Yönetmelikte tarif edilen asansör firmasına veya yetkili servisine yaptırmaktan ve kullanıcıların can ve mal güvenliğinin tam olarak sağlanması amacı ile gerek kullanım hatalarından, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek olan tehlikelerin önlenmesi için yapının bağlı bulunduğu belediye veya valilik tarafından ilk kontrolünü asansörün işletmeye açılmasından iki yıl sonra, daha sonraki kontrollerini de her yıl yaptırmaktan sorumludur.


ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLÜ l7. Bölüm 24. Madde)


Yapının bağlı bulunduğu Belediyelerce veya Belediye hudutları dışındaki yapılar için valiliklerce yılda en az bir kere her asansörün kontrolü yapılacaktır. Ancak kadrosunda yeterli teknik eleman bulunmayan belediyeler veya valilikler yıllık kontrol işini, dışarıdan elektrik ve/veya makina mühendisine yaptırabilecektir. Bu mühendis emniyet ve işletme yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığını belirten ve sorumluluğunu taşıyan bir rapor verecektir.

Bu rapor 3 nüsha olacak, Belediyede veya Valilikte, bakımcı firmada ve kullanıcıda kalacaktır. Bu raporun tanzim ettirilmesinin takibinden asansörün bulunduğu binanın yöneticisi ve bakımını yapan firma müştereken sorumludur.

Yukarıda belirtildiği gibi, kadrosunda yeterli teknik elemanı bulunmayan Belediyeniz, Yıllık Kontrol işini TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makine Mühendisleri Odası İzmir şubeleri'ne vermiştir. Anılan Odaların görevlendirdiği elektrik ve makine mühendislerince, yönetmelik hükümleri çerçevesinde asansörün yıllık kontrolü yapılarak bir rapor düzenlenmiş ve asansörde bulunan eksik ve hataların durumuna göre kırmızı, mavi ve yeşil etiketten birisi asansöre yapıştırılmıştır.

Düzenlenen raporda belirtilen (varsa) eksik ve hataların can güvenliğiniz açısından bir an önce giderilebilmesi için, raporun fotokopisi bakımcı firmanıza iletilmelidir. Asansörün işletilmesine engel bulunmadığını bildiren raporun düzenlettirilmesinden yönetici ve bakımcı firma sorumludur.


ASANSÖRİN BAKIM ŞARTLARI NELERDİR?

17. Bölüm 23. Madde 1

Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörün kullanılması esnasında, temel sağlık ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için;

a) Bina sorumlusu ile bir asansör firması veya onun yetkili servisi arasında garanti müddetince geçerli aylık bakım ve servis hizmetleri anlaşması yapılması zorunludur. Ayrıca, asansör firması arızaya müdahale zamanını söz konusu anlaşma metninde belirtmelidir.

b) Anlaşma yapılan firma, asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olabileceği gibi, bir başka asansör firması veya onun yetkili servisi olabilir. Ancak, garanti süresince aylık bakım ve servis hizmetleri için anlaşmaya bağlanan firma muhakkak asansörü imal eden asansör firması veya onun yetkili servisi olmalıdır.

c) Aylık bakım ve servis hizmeti verilen asansörde, orijinal yedek parça kullanılır.

d) Asansörü imal eden firma, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün orijinal yedek parçalarını 10 yıl süreyle stokta bulundurmak ve kendisince imal edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör firması veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini, acilen ve normal piyasa koşullarında mutlaka karşılamak zorundadır

Son Blog Yazılarımız

Telefon
WhatsApp

Hacker Blog Oyun Hileleri Hack Haber